Mar 11, 2010

Litratong Pinoy: Likas


Ating pangalagaan ang ating likas yaman. Baka balang araw ay mawala na ang mga paru-paro at maging ang mga ligaw na halaman na nagpapaganda ng paligid. Paano na ang mga bata pag nagkagayon? Heto na nga ang El Nino na nagpapahirap sa atin ngayon. Naniningil na kaya ang kalikasan?

No comments:

Post a Comment